انواع دوزینگ پمپ (دیافراگمی، پیستونی)Dosing Pumps or Metering Pump "
دوزینگ پمپ " يا " مترینگ پمپ " ها قادرند مقدار دقیقی (دوز مشخص) از یک سیال را پمپاژ (تزریق) نمایند . لذا به آنها "پمپ های تزریق" نیز گفته می شود. لازم به ذکر است که دبی این پمپ ها قابل تنظیم بوده و با توجه به فشار خط ، عمل تزریق را انجام می دهند. محرک این پمپ ها به صورت برقی (الکتروموتور) ، سلونوئیدی (الکترومغناطیسی) ، هیدرولیکی و یا پنوماتیکی می باشد. این نکته حائز اهمیت می باشد که در پمپ های سانتریفیوژ با تغییر فشار، دبی نیز دچار تغییرات می شود، لذا جهت استفاده به عنوان دوزینگ پمپ مناسب نمی باشند. دوزینگ پمپ ها در انواع پیستونی، دیافراگمی، پیستونی دیافراگمی با متریال های مختلف نظیر (PP,PVC, PVDF,PE,S.S316) مناسب جهت انواع اسیدها، بازها و مواد شیمیایی، مواد ویسکوز و اسلاری ها تولید می گردند.
 کاربرد دوزینگ پمپ : سیستم های تصفیه آب و فاضلاب Water & Wastewater Treatment - در سیستم های تصفیه آب ورودی به بویلرها و دیگهای بخار و تزریق مواد جهت تنظیم pH و جلوگیری در برابر خوردگی - هیپوکلریت سدیم (Naocl) آب ژاول یا وایتکس جهت تجهیزات مصرفی در صنعت آب و درون خطوط لوله ، گندزدایی آب - آلومینیوم سولفات (Aluminium Sulfate) ، هیدروکسید سولفات آلومینیوم کلراید جهت انعقاد - آنتی اسکالانت (Antiscalant) ، جهت جلوگیری از رسوب در سیستم های-  RO   اسیدها و مواد قلیایی برای کنترل pH  - پرمنگنات پتاسیم برای از بین بردن منگنز و آهن - پلی فسفات جهت گرفتن سختی آب - Lime Milk شیر آهک جهت کنترل - pH  بیوسولفات سدیم برای از بین بردن اکسیژن محلول در آب - جوش شیرین یا سودسوز آور، کاستیک یا هیدروکسید سدیم (Castic or NAOH) جهت حذف سیانید و مواد فلزی محلول در آب و تنظیم -pH  پمپ تزریق کلر و ... کاربرد دارند.
هدف پارس امید از تولید این سیستم ها تزریق صحیح و به مقدار لازم مواد شیمیایی به سیستم ها - کاهش خطای انسانی در تزریق مواد - حذف نیاز به نیروی انسانی و ... می باشد.