فیلترهای کارتریج در دستگاه های تصفیه آب معمولا مستقیما برای پیش تصفیه RO قبل از واحد اصلی استفاده می شوند. این فیلترها برای جلوگیری از ورود رزین ها و مواد مختلف که از سطح فیلترهای پیش تصفیه جدا شده اند به داخل RO می باشد. این ذرات می توانند به شفت و پروانه پمپ های دستگاه تصفیه آب آسیب برسانند همچنین ممکن است با رسیدن به سطح غشا RO آن را بلاک کرده و مانع عبور جریان شوند. کارتریج فیلترها همچنین برای حذف ذرات ریزی که ممکن است تا لایه های زیرین RO نیز نفوذ کنند استفاده می شود. این فیلترها برای کاهش کدورت و حذف SDI و ذرات معلق مناسب نمی باشند. اندازه حفره های کارتریج فیلتر ۵ میکرون می باشد که این اندازه بسیار بزرگتر از مقداری است که برای حذف کدورت و SDI لازم است. معمولا کارتریج های ۱ تا ۳ میکرون برای حذف ذرات کلوئیدی سیلیس و سیلیس های فلزی موجود در آب استفاده می شوند ولی آنها بسیار سریع گرفته می شوند بنابراین لازم است که به سرعت تعویض گردند. این خود سبب افزایش هزینه بهره برداری برای سیستم می شود به علت قیمت مخصوص و هزینه های تعویض آن. بعلاوه کارتریج فیلترها در طول های ۱۰ اینچی ساخته می شوند و می توانند ۴ تا ۱۰ اینچ یا به قولی ۴۰ اینچ طول داشته باشند