مشاوره و ارائه راه کار:
مشاوره و ارائه راه کار توسط کارشناس این شرکت جهت کاهش هزینه ها و افزایش راندمان سیستم ها صورت میگیرد. کارشناسان این شرکت با دارا بودن تجربه 10 ساله در زمینه کنترل سیستم ها در تمام صنایع توانسته اند رضایت مشتریان این شرکت را جلب نمایند.

از جمله اقدامات و همکاریهای شرکت پارس امید با دیگر شرکتها به زمینه های زیر میتوان اشاره نمود:
مشاوره جهت کاهش مصرف انرژِی
 مشاوره جهت کاهش مصرف آب
 مشاوره در زمینه نصب سیستم های خودکار و آنلاین جهت کاهش هزینه نیروی انسانی
 ارائه راه کارهای مدرن جهت پایش سیستم
آموزش پرسنل و نیروی انسانی
 مشاوره در زمینه پایستگی آب و انرژی در صنایع
 ارائه راه کار برای کاهش هزینه های تولید
 ارائه روشهای صحیح بهره برداری از سیستم ها