تست کیتهای فسفات تولید شده در این شرکت با طراحی جدید و دقت بالا جهت اندازه گیری فسفات در رنج های بین 5ppm تا 70ppm با استفاده از روش رنگ سنجی و با دقت بالا در بخش صنعت ارائه گردید.