دریافت کاتالوگ

ضد خوردگی کندانس

مزایای محصول :

یک محلول شیمیایی جهت جلوگیری از خوردگی گازهای ناشی از دی اکسید کربن موجود در سیستم کندانس.
کاهش میزان آهن محلول ناشی از خوردگی در لوله های کندانس برگشتی .
جلوگیری از ایجاد رسوبات آهنی بر روی لوله های دیگ بخار
کاهش هزینه های گران قیمت تعویض لوله های بخار و کندانس.
یک محلول مناسب جهت سیستمهای کندانس بزرگ.
 
کاربردهای اصلی:
 پارس 2410  از خوردگی فلزات در لوله های بخار و کندانس برگشتی محافظت می کند.
ماده پارس 2410  بسیار مناسب برای سیستمهای کندانس بزرگ پیشنهاد می شود. به طورموثر از خوردگیهای ناشی از وجود دی اکسید کربن (تولید اسید کربنیک)  جلوگیری می کند.همچنین این محلول شیمیایی برای سیستمهای با عملکرد دماهای بالا و فشار بالا وجود دارد.
 
شرح کلی :
پارس 2410  محلول شیمیایی از آمینهای خنثی کننده و آمینهای پوشش دهنده به منظور بیشترین محافظت از سیستمهای کندانس ساخته شده است