ضد جلبک و میکرو اورگانیسم ها
مزایای محصول:
- فرمولاسیون بسیار موثر جهت کنترل بیشتر میکرواورگانیسمها و جلبکها.
- محصولی مایع  جهت  راحتی برای تزریق
- خاصیت معلق کنندگی و قادر به نفوذ و از بین بردن رسوبات ناشی از لاشه های باکتریها.
- موثر درمحیطهای مختلف.
 
 کاربردهای اصلی:
پارس 8141 جهت کنترل میکرواورگانیسمهاکه برروی برجهای خنک کننده طراحی شده و در برابر باکتریها، جلبکها و قارچ ها بسیار موثر است.
نکته قابل توج این است که :باکتریها و جلبک ها قادر به ایجاد محیطی هستند که باعث افزایش خوردگی در سیستم می شود .
 
شرح کلی:
پارس 8141 یک مایع بر پایه ترکیبات آمینی می باشد.