مواد شیمیایی ضد خوردگی سیستم های بسته(closed loop) :
هر سیستم آبی که برای انتقال گرما استفاده شده و در آن آب با هوا هیچ تماسی نداشته و میزان آب جبرانی سیستم کمتر از %5 در روز باشد سیستم مدار بسته گفته می‌شود. این تعریف شامل سیستم‌هایی که برای زدایش گرما از خنک‌کننده‌های کمپرسورهای هوا استفاده می‌شوند، سیستم‌های گرمادهی و سیستم‌های مدار بسته‌ای که از آب به عنوان عامل انتقال دهنده گرما از یک مبدل حرارتی به دیگری استفاده می‌کنند، می‌باشد. مزیت یک سیستم مدار بسته نسبت به سیستم گردشی باز این است که مقدار آب جبرانی مورد نیاز بسیار کمتر است. مهمترین مشکلاتی که این سیستم‌ها ممکن است با آنها روبرو شوند عباتند از: رسوب: در سیستم مدار بسته زمانی رسوب تشکیل می‌شود که آب حاوی سختی (کلسیم و مینزیم محلول در آب) باشد. تشکیل رسوب در سیستم مدار بسته یک پدیده معمول نیست و زمانی خود را نشان می‌دهد که سیستم برای خنک کردن فرایند‌هایی با دمای بالا استفاده می‌شوند. با گرم شدن آب، توانایی نمک‌ها برای محلول ماندن در آب کاهش یافته و در نتیجه ترکیبات کلسیم و منیزیم شروع به تشکیل رسوب می‌کنند. زمانیکه رسوب تشکیل می‌شود باعث کاهش میزان انتقال حرارت و پوسیدگی و فرسایش شدید اجزای فلزی داخلی می‌شود. بنابراین حذف رسوب موجود و جلوگیری از تشکیل آن از ملزومات یک سیستم آب مدار بسته است. به همین دلیل باید در این سیستم ها از آب تصفیه شده و یا آب صاف استفاده شود. خوردگی: مشکل رایج در سیستم‌های مدار بسته مشکل خوردگی است. خوردگی می‌تواند در اثر واکنش اکسیژن با سطح فلز، فعالیت گالوانیک بین دو فلز نامشابه، pH پایین، یا محصولات جانبی میکروارگانیزم‌ها ایجاد شود. در همه این موارد، فلز از بین رفته و می‌تواند باعث نشتی یا خرابی سیستم گردد. فعالیت باکتریایی: باکتری در تمام آب‌هایی که به عنوان آب جبرانی سیستم مدار بسته بکار می‌روند وجود دارد. در سیستم‌های آب خنک معمولاً رشد بسیار کند است و مشکل چندانی ایجاد نمی‌کند اما در سیستم‌های آب گرم که دمای آب کمتر از 80 درجه سانتی‌گراد است رشد باکتری‌ها مشکل‌زا خواهد بود. هنگامی که رشد باکتری در سیستم شروع می‌شود مواد ضد خوردگی در سیستم توسط این باکتری‌ها مصرف شده و به محصولات جانبی اسیدی تبدیل می‌‌شوند که در سطح تماس باکتری با فلز ته‌نشین می‌شود که باعث خوردگی در آن نقاط می‌شود. اولین نشانه حمله باکتریایی به سیستم وجود بو در آب است. سپس آب شروع به سیاه شدن می‌کند. زمانیکه این موارد مشاهده شد باید سیستم با یک بایوساید مناسب شستشو داده شده و سپس مواد ضد خوردگی به میزان مناسب به سیستم تزریق گردد.