آنتی اسکالانت و مواد شستشوی اسمز معکوس (R.O)

 شرکت پارس امید اقدام به تولید آنتی اسکالانت جهت جلوگیری از تشکیل رسوب در ممبران های صنعتی نموده است. آنتی اسکالانت شرکت پارس امید با بالاترین کارایی عرضه شده و در صنایع مختلف و کیفیت های متفاوت آب ورودی مورد استفاده قرار گرفته است. این آنتی اسکالانت با مصرف پایین باعث کاهش هزینه های جاری شده، برای کنترل آهن محلول و غیر محلول بسیار موثر است، بسیار قوی تر از سدیم هگزا متا فسفات عمل می کند و زمان های C.I.P را بسیار کاهش می دهد به صورتی که سیستم بدون نیاز به C.I.P در دوره های بلند مدت بازدهی خواهد داشت.
 
شرکت پارس امید با پایش مستمر و ارائه راهکارهای شیمیایی مناسب از تشکیل رسوب و رشد جلبک بر روی سطح ممبران جلوگیری بعمل خواهد آورد. برنامه های بهینه سازی شرکت منجر به کاهش هزینه های عملیاتی دستگاه اسمز معکوس، تعمیرات و تعویض ممبران خواهد شد. راه حل های کارآمد ما از رشد و شکل گیری بیوفیلم ها روی سطح غشاء جلوگیری بعمل خواهد آورد و به افزایش طول عمر و عملکرد سیستم اسمز معکوس کمک خواهد کرد.


 
 
.