ساخت دستگاه های آب شیرین کن اسمز معکوس
محصولات شیمیایی شرکت پارس امید در طیف وسیعی ازکاربردها همراه با خدمات پشتیبانی جهت حفاظت و بهینه سازی عملکرد سیستم های اسمز معکوس و افزایش طول عمر ممبرانها و تجهیزات ارائه می گردد. تخصص ما برای این منظور شامل طراحی و اجرای سیستم های پیش تصفیه و اسمز معکوس، آموزش و نظارت بر عملکرد سیستم و نیز تامین کلیه قطعات و به خصوص انواع فیلترها و مواد شیمیایی است.
آنتی اسکالانت : (ANTISCALANT)
مواد شیمیایی ضد رسوب با عملکرد بالا و دوز مصرفی پایین برای انواع شرایط آب که شامل:
میزان تزریق (گرم بر متر مکعب) PH شرح کالا نام محصول
1-3 10.5 ضد رسوب بسیار قوی قلیایی PARS-353
0.5-2 6.5 ضد رسوب دریایی PARS-303
1.3   ضد رسوب بسیار قوی اسیدی FLOCON-260

تمیز کننده ها: (CLEANER)
این دسته از محصولات جهت شستشوی ممبران ها بدون آسیب به آن و برای از بین بردن رسوبات معدنی، اورگانیک و گل و لای طراحی شده که شامل:
نوع و عملکرد شرح کالا نام محصول
پاک کردن فولینگ اورگانیک و بیولوژیکی، روغن و گل و لای تمیز کننده قلیایی PARS-133
پاک کردن فولینگ اورگانیک دترجنت آنیونی PARS-167
پاک کردن رسوبات کربنات کلسیم، سولفات کلسیم، باریم، استرانسیم، منیزیم و اکسید آهن تمیز کننده ی اسیدی PARS-177

ضد جلبک و باکتری: (ANTI BACTERIAL)
رشد جلبک و باکتری در سیستم های اسمز معکوس آسیب جدی به ممبران ها می رساند و همچنین کاهش تولید را به همراه دارد لذا می توان با تزریق مواد ضد جلبک و باکتری از رشد آن ها جلوگیری نمود که تعدادی از این مواد شامل:
پایه شرح کالا نام محصول
DBNPA آنتی باکتریال و غیر اکسنده PARS-111
Heterocyclic Compounds آنتی باکتریال و غیر اکسنده PARS-8130