مواد شیمیایی ضد رسوب و خوردگی آب بویلر
تولیدات مواد ضد رسوب و خوردگی شرکت پارس امید در راستای تولید بخار خالص، کاهش مصرف انرژی و هزینه های تعمیر و نگهداری در سیستم های دیگ بخار است.
کلیه محصولات این شرکت بر پایه ترکیبات آلی و معلق کننده های بسیار موثر بوده است که از مزایای این محصولات قدرت معلق سازی بالای رسوبات، کاهش مصرف مواد شیمیایی و هزینه های تعمیر و نگهداری است.