مواد شیمیایی ضد رسوب و خوردگی آب در دیگهای بخار(boiler)
تولیدات مواد ضد رسوب و خوردگی شرکت پارس امید در راستای تولید بخار خالص، کاهش مصرف انرژی و هزینه های تعمیر و نگهداری در سیستم های دیگ بخار است.
کلیه محصولات این شرکت بر پایه ترکیبات آلی و معلق کننده های بسیار موثر بوده است که از مزایای این محصولات قدرت معلق سازی بالای رسوبات، کاهش مصرف مواد شیمیایی و هزینه های تعمیر و نگهداری است.
محصولات ضد رسوب و خوردگی دیگ بخار:
PARS_2520: محلول شیمیایی با فرمول منحصر به فرد از فسفات های آلی و پلیمرهای پراکنده کننده برای جلوگیری از مشکلات رسوب گذاری، خوردگی، کری آور، تنظیم pH، قلیاییت و همچنین دارای حذف کننده اکسیژن در دیگ های بخار می باشد.
PARS_2110: محصولی با فرمول اختصاصی از فسفات های آلی به همراه پلیمرهای اختصاصی برای دیگ های بخار با آب ورودی که دارای قلیاییت و سختی پایین است استفاده می شود.
PARS_2150/PARS_2160: محصولی با نسبت مشخص فسفات به سدیم و قابل استفاده برای دیگ های بخار با آب ورودی بدون سختی و فشار 40 تا 170 بار می باشد.