مواد ضد رسوب و خوردگی برج خنک کننده (cooling tower)
محصولات شرکت پارس امید در راستای به حداقل رساندن فرآیند خوردگی در سیستم برج خنک کننده است. طراحی این محصولات بر پایه مواد مختلف از جمله فسفات های آلی و معدنی، روی، نیتریت، مولیبدات، کربوکسیلات و انواع پلیمرهای موثر است که با کمترین میزان تزریق بیشترین تاثیر را در کاهش نرخ خوردگی به دنبال خواهد داشت.