آنتی اسکالانت و مواد شستشوی اسمز معکوس(R.O)
مواد شیمیایی ضد رسوب با عملکرد بالا و دوز مصرفی پایین برای انواع شرایط آب که شامل:

میزان تزریق ( گرم بر متر مکعب) ph شرح کالا نام محصول
1-3 10.5 ضد رسوب بسیار قوی قلیایی PARS-353
0.5-2 6.5 ضد رسوب دریایی PARS-303
1-3 2 ضد رسوب بسیار قوی اسیدی FLOCON-260