مواد شیمیایی ضد خوردگی سیستم های بسته(closed loop)
به کلیه سیستمهایی که نیاز به آب تغذیه کم و تبخیر نداشته باشند سیستم بسته گفته می شود. لذا میزان تغلیظ و سختی تولید شده در این سیستم ها کم اهمیت است و مسئله حادی نیست ولی در هر حال جهت جلوگیری از ایجاد رسوب می بایست سختی آب ورودی کاملا تحت کنترل باشد و در این سیستم ها به علت افزایش دما و شرایط شیمیایی آب خوردگی افزایش می یابد و به طور کلی می توان گفت میزان خوردگی با افزایش هر 12 درجه سیلسیوس 2 برابر می شود.

محصولات این شرکت جهت جلوگیری از خوردگی آب سیستم های بسته شامل:

PARS_5139: محصول ضد خوردگی چند منظوره بر پایه نیتریت برای استفاده در سیستم های بسته گرم، سرد، چیلر و کاملا سازگار با ضد یخ برای سیستم های حاوی فلزات آهن و آلیاژهایی مانند، فولاد نرم، قلع و مس و آلیاژهای مس می باشد.

PARS_2000: محصول ضد خوردگی برای محافظت از فلزات آهنی، مس و آلیاژهای مس و تمام فلزات دیگر از جمله آلومینیوم است و بطور کامل با محلول آب / اتیلن گلیکول (ضد یخ) سازگار است و باعث افزایش راندمان انتقال حرارت، طول عمر موتور و یا لوله های سیستم می گردد. این محصول برای موتورهای دیزل که حاوی اجزای آلومینیوم می باشد مناسب است.