ضد جلبک و باکتری (biocides & biodispersants)
رشد جلبک و باکتری در سیستم های اسمز معکوس آسیب جدی به ممبران ها می رساند و همچنین کاهش تولید را به همراه دارد. لذا می توان با تزریق مواد ضد جلبک و باکتری از رشد آن ها جلوگیری نمود. شرکت پارس امید اقدام به تولید بایوساید برپایه آیزوتیازولین و DBNPA جهت کنترل مشکلات میکروبی دستگاه RO نموده است.