کارشناسان این شرکت برنامه های بهینه سازی آب دیگ بخار را به گونه ای طراحی کردند که به تناسب کیفیت آب ورودی به سیستم در هر صنعت خواهد بود. این برنامه ها در جهت کمک به کنترل خوردگی اکسیژن ناشی از آب ورودی و همچنین رسوبات و لجن های تشکیل شده در دیگ بخار رسوب گذاری می باشد. نتایج حاصل از این امر کاهش مصرف انرژی است در حالی که سیستم با توان بسیار بالایی در حال کار کردن است و عمر تجهیزات نیز افزایش خواهد یافت. 

برنامه های طراحی شده جهت دیگ بخار:

  • بهینه سازی آب ورودی به دیگ بخار
  • افزایش کندانس برگشتی
  • حفاظت از سطح داخلی دیگ بخار
  • نظارت و کنترل مواد بهینه ساز آب دیگ بخار
  • کاهش مصرف آب
  • کاهش هزینه های جاری دیگ بخار
  • کاهش مشکلات و خاموش شدن های ناگهانی سیستم
  • کاهش اثرات زیست محیطی
  • افزایش طول عمر تجهیزات
  • ایمنی محیط کار دیگ بخار