دریافت کاتالوگ

ضد رسوب دیگ بخار

مزایای محصول:
پارس 2110 یک محلول شیمیایی بهینه ساز آب بویلر جهت کنترل رسوب و تنظیم کننده pH می باشد. که با استفاده از روش کنترل pH-فسفات و پلیمر های اختصاصی در سیستم کار می کند.
این محلول شیمیایی جهت دیگ های بخار با سختی پایین و با آب ورودی دستگاه اسمز معکوس و یا آب دمین استفاده می شود. این ترکیبات بسیار مناسب برای دیگ های بخار تا فشار 40 بار است.
فسفاتهای آلی موجود در این محلول با سختی ها ، آهن محلول و سیلیس موجود در آب واکنش داده و با کمک پلیمر های موجود در این محلول آنها را از دیگ بخارتوسط بلودان (زیرآب ) می توان خارج کرد.
بنابراین این ترکیب از ایجاد رسوب و لجن در دیگ بخار جلوگیری می کند و مانع گرم شدن بیش از حد لوله های دیگ بخار در اثر رسوب می شود. همچنین با استفاده از این ماده دیگر احتیاجی به صرف زمان جهت شستشوی اسیدی دیگ بخار نمی باشد.
این ترکیب حتماً می بایست با استفاده از مواد جاذب اکسیژن که توسط نماینده شرکت پارس امید ارائه می شود استفاده نمود.
شرح کلی:
پارس 2110 از فسفاتهای آلی و پلیمر های اختصاصی ساخته شده است. کلیه ترکیبات این محصول مطابق با ترکیبات تأیید شده­ی FDA می باشد.