دریافت کاتالوگ

ضد خوردگی لوله های بخار و کندانس

مزایای محصول:

  • محلول ضد خوردگی بسیار قوی در اول ، وسط و آخر سیستم کندانس 
  • دارای خاصیت حذف اکسیژن و جلوگیری از واکنش پذیری با فلزات .
  • به طورچشمگیری هزینه های نگهداری سیستم های بخار و  کندانس را پایین می آورد .
  • محافظت از لوله های دیگ بخار در اثر جلوگیری از خوردگی خطوط کندانس و ورود این خوردگیها به دیگ .
 کاربردهای اصلی:
پارس 2266 یک محلول شیمیایی چند منظوره خوردگی است که برای استفاده در خطوط انتقال بخار و سیستم های پیچیده کندانس طراحی شده است. این ماده به بهترین نحوی فلزات را در برابر واکنش پذیری محافظت می کند. پارس 2266 در فشار دیگ بخار 50 بار  (تا حداکثر160 بار) و دمای 260 درجه سانتیگراد (تا حداکثر450 درجه سانتیگراد ) مورد استفاده قرار می گیرد
در مواردی که بخار با محصول غدایی در ارتباط مستقیم باشد، نمیتوان از پارس2266 استفاده نمود.
 
شرح کلی:
پارس 2266  محلول شیمیایی از آمین های خنثی کننده و ترکیب آلی حذف کننده اکسیژن (ELIMIN-OX )  است.