دریافت کاتالوگ

تمیز کننده ممبران

مزایای محصول
:
بسیار موثر جهت پاک کردن مواد آلی و چربی و روغنی
دارای بیشترین ماده موثر در این محصول
یک محصول مایع ، حمل و نقل و کارکرد آسان
 
کاربردهای اصلی:
PARS-167 جهت تمیز کردن غشاهای سیستم اسمز معکوس (RO)، فیلتراسیون نانو (NF) و الترا فیلتراسیون (UF) و حذف آلودگی های چرب و روغنی طراحی شده است. فرمولاسیون PARS-167  بر اساس یک ماده سطحی آنیونی استوار است و در برطرف کردن آلودگی های کلوئیدی و سایر مواد آلی بسیار موثر است.
 
شرح کلی :
PARS-167  یک ماده خنثی تمیز کننده جهت غشاهای سیستم اسمز معکوس است .