مورفولین
مورفولین یک آمین ارگانیک می باشد که برای تصفیه آب مورد استفاده قرار می گیرد. بدین صورت که با بالا نگداشتن pH آب از بویلردر برابر خوردگی محافظت می نماید. این ماده دارای ترکیبی بر پایه ی آمین  است و از بالا رفتن میزان  سطح نمک در آب بویلر جلوگیری می نماید که در نتیجه میزان  TDS   پایین باقی می ماند و باعث کاهش بلودان و مصرف سوخت می شود.

مزایا و ویژگی ها  
از خوردگی ای که منتج به ترک خوردگی می شود جلوگیری می کند
باعث مصرف بهینه می شود و به میزان   
TDS  آب نمی افزاید.
با دیگر مواد افزودنی به آب سازگار است.