هیدرازین هیدرات
هیدرازین هیدرات ومشتقات آن نقشی کلیدی در کاربرد های متفاوت مرتبط با امنیت و سلامت زندگی روزمره جوامع بشری، ایفا می نمایند که در این مجال ما این ماده را به عنوان یک حذف کننده ی اکسیژن در سیستمهای مرتبط با بویلر معرفی می نماییم که یک دیگر از کاربردهای مفید این ماده است.

مزایای عمده ی استفاده از این محصول
اکسیژن حل شده در آب را کاملا جدا می نماید
برای جلوگیری از خوردگی ناشی از اکسید شدن پیشنهاد کاملا مناسبی است
باعث ایجاد یک لایه نسبتا زد  اکسید محافظ روی سطح فلز می گردد
به میزان ذرات جامد موجود در آب اصلا  نمی افزاید
ماده ایست کاملا فرار