هیدرازین هیدرات با  کاتالیست
این ماده یک حذف کننده اکسيژن بسیار موثر است که بر پایه ی ترکیبات  مایع با قابلیت فرار بودن از هیدرازین و کاتالیست مخصوص، ساخته شده است. ترکیب فوق العاده این محصول حتی کوچکترین آثار باقیمانده از  اکسیژن حل شده در آب بویلر را کاملا می زداید که حاصل از تلاش کارشناسان و مطابق با فورمولهای علمی اثبات شده می باشد.
کاتالیست مورد استفاده در این محصول سرعت واکش شیمیایی را بسیار سریعتر می نماید ، پس حذف اکسیژن امری است کاملا  قطعی.


عمده ویژگیهای ماده ی هیدرازین هیدرات با کاتالیست
. یک اکسیژن زدای کاتالیز شده برای از بین بردن هر چه سریعتر اکسیژن می باشد
. چون یک محصول کاملا فرار است واثری از خود برجای نمی گذارد ،
TDS آب افزایش نمی یابد.
. خوردگی ناشی از حضور اکسیژن را به حداقل می رساند
. کاتالیست موجود در این ماده نیاز به هیدرازین برای حذف اکسیژن را، به حداقل می رساند
. با تشکیل یک لایه ی محافظ رو سطح فلز  از خوردگی جلوگیری به عمل می آورد
. به میزان
pH  فاز کندانس می افزاید و خوردگی خطوط کندانس را به حداقل می رساند