DEHA
این ماده یک جاذب اکسیژن ونیز یک ماده شیمیایی بهسازی خطوط کندانس بر پایه ی  DEHA  کاتالیست شده، می باشد.  DEHA تولیدی شرکت پارس امید طی واکنش شیمیایی با اکسیژن، استات؛ نیتروژن و آب تولید می نماید که باعث ایجاد یک لایه ی محافظ روی سطح فلز در بویلر می شود و سپس همراه با بخار از دیگ بخار بیرون می رود و به عنوان عامل لایه گذار محافظ رو سطح فلز، در سیستم خطوط برگشت عمل می نماید .

سایر ویژگی های کلیدی
. با سایر مواد شیمیایی کاملا سازگار است
. همراه با برگشت کندانس  به خط تغذیه باز می‌‌ گردد  لذا باعث ایجاد لایه محافظ خوردگی در کل سیستم  می شود
در مقایسه با سایر جاذب اکسیژن ها واکنش پذیری بسیار خیره کننده تری از خود ارائه می دهد
دارای نرخ توزیع مایع – گاز
1/3  می باشد که با این تفاسیر در تمام مدار کندانس پراکنده می گردد، در نتیجه  کنترل کلی خوردگی قطعی می شود. یک  بهسازی تک منظوره اما برای کنترل کل خوردگی سیستم محسوب می شود