مخلوط  پودری  ضد رسوب و جاذب اکسیژن 
این ماده ترکیبی از ضد رسوب پودری و جاذب اکسیژن کاتالیست شده است که مختص بهینه سازی آب بویلرهای بوبین دار، طراحی شده است. آنتی اسکالانت مربوطه نیز تشکیل لایه های رسوب کلسیم و آهن را کندتر می نماید.

مهمترین مزیت ها ترکیب ضد رسوب پودری و اکسیژن زدا
. یک جاذب اکسیژن کاتالیست شده که برای حذف هر چه سریعتر اکسیژن بسیار کارآمد است.
. خوردگی ناشی از حضور اکسیژن را یا حذف می کند یا به حداقل مقدار ممکن می رساند.
. یک محصول پودری کاملا تغلیظ شده می باشد.
. از ایجاد رسوبی که منجر به افزایش بیش از حد دمای دیگ بخار می شود، جلوگیری می کند
. باعث صرفه جویی در مصرف انرژی می شود